Community Plus

Samen werken aan samen leven in de Haagse wijken
Community Plus

Vlaggendag – 17 juni 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 waren zo’n dertig leden van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde verzameld in Hotel Central, centraal gelegen aan het marktplein van ‘s-Hertogenbosch. In de ochtend hield de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering, afgesloten met de overhandiging van de insignes behorende bij het FIAV Fellowship aan Daan van Leeuwen en de uitreiking van de Dr. Willem van Ham Prijs 2023 aan Hans Nijenhuis. Het programma en informatie over de prijs vind je in deze presentatie.

De Dr. Willem van Ham Prijs 2022 wordt toegekend aan Hans Nijenhuis “vanwege zijn journalistieke bijdragenin het Algemeen Dagblad over het omkeren van de Nederlandse vlag, in het bijzonder het gebalanceerde en lezenswaardige hoofdartikel De kracht van de vlag van 20 augustus 2022. Hiermee gaf hij blijk zich goed geïnformeerd te hebben, ook bij de NVvV, voor een degelijk en op feiten gebaseerd verhaal. Voorts heeft hij met zijn geschriften een zinvolle bijdrage geleverd aan de verdieping van inzichten over een actueel en maatschappelijk relevant vlaggenkundig thema en aan de bredere bekendmaking daarvan. Daarmee heeft hij de Nederlandse vlaggenkunde een waardevolle dienst bewezen”.

Het inhoudelijke middagprogramma

De lunch werd gevolgd door een wapen- en vlaggenkundige rondleiding door ‘s-Hertogenbosch onder leiding van René Vroomen. Vervolgens hield Hans Pennings van de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde een lezing over vlaggen in Noord-Brabant, waarna de leden de ruimte kregen om hun onderzoeken te presenteren. De presentaties zijn opgenomen en terug te vinden op het YouTube-kanaal van de vereniging. Zie het overzicht onder de foto.

Lezingen op de vlaggendag 2023 in Den Bosch

Alle lezingen van de vlaggendag 2023 zijn hieronder te vinden. De eerste vijf lezingen zijn opgenomen en kunnen worden teruggekeken via YouTube. Bij sommige lezingen is ook de presentatie of andere bijlage toegevoegd.

Links:

Terugblik op de vlaggendag 2023 in ‘s-Hertogenbosch