Community Plus

Samen werken aan samen leven in de Haagse wijken
Community Plus

Community Plus officieel erkende ANBI-instelling!

Met trots en vreugde delen we met jullie het fantastische nieuws:

Stichting Community Plus heeft de ANBI-status bereikt! Dit is een belangrijke mijlpaal in onze reis om positieve verandering teweeg te brengen in de wereld om ons heen.

ANBI?

Maar wat betekent ANBI eigenlijk? ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, en deze status is toegekend aan organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang. Voor ons betekent dit dat we officieel erkend worden als een instelling met een maatschappelijke missie, die zich inzet voor sociaal-economische projecten en gemeenschapsontwikkeling.

Wat betekent dit voor ons en voor jou? De ANBI-status opent nieuwe deuren en mogelijkheden voor Stichting Community Plus:

Transparantie en vertrouwen: Als ANBI zijn we verplicht om transparante informatie te verstrekken over onze activiteiten, financiën en bestuur. Dit bouwt vertrouwen op bij onze donateurs, partners en vrijwilligers.

Belastingvoordelen: Voor onze supporters betekent dit dat donaties aan Community Plus mogelijk belastingvoordelen kunnen opleveren, afhankelijk van lokale wetgeving. Zo worden je bijdragen nog krachtiger!

Grotere impact: Met de ANBI-status kunnen we ons bereik vergroten en ons werk intensiveren. Samen kunnen we nog meer levens positief beïnvloeden en gemeenschappen laten gedijen.

En nu?

Wat staat er op onze horizon? Met de ANBI-status als stimulans, staan we te popelen om onze bestaande projecten uit te breiden en nieuwe initiatieven te lanceren. We blijven bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te benutten.

Doe je mee?

Doe met ons mee! Deze mijlpaal is mede dankzij onophoudelijke steun en geloof in onze missie mogelijk geworden. Samen hebben donateurs en vrijwilligers hebben we al veel bereikt, en samen zullen we nog meer verwezenlijken.

Meer informatie nodig? Ga naar de speciale vrijwilligerspagina (LINK)

Interesse? Neem contact op met ons op info@communityplus.nl

Met hoopvolle groeten, Het Community Plus Team 🌍