Community Plus

Samen werken aan samen leven in de Haagse wijken
Community Plus

Mooie ontmoeting bij het Prinsjesontbijt!

Op zaterdag 16 augustus bezochten Amit en Lina van Community Plus het PrinsjesOntbijt. Amit vanuit zijn functie als directeur en Lina als vrijwilliger die heel vaak met verschillende projecten meehelpt.

Als onderdeel van het PrinsjesFestival werden ontbijttafels in de buitenlucht voor alle gasten aangeboden: bewoners van de verschillende Haagse stadsdelen, hun stadsdeeldirecteuren, Haagse raadsleden en nog veel meer mensen. Het was een gezellige ontmoeting met leuke mensen.

Waaronder een ontmoeting met burgemeester Van Zanen!

Lina maakte al eerder kennis met de burgemeester toen ze in de Jeugdraad Ypenburg zat.